ПРЕВОДИГАБРОВО.com  
За нас | Кариери | Цени | Контакти
 
РекламаSpa Velingrad
Самолетни билети
Обучение в чужбина
Istanbul 156lv

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Агенция НОВ ВЕК извършва лицензирани писмени преводи на всякакъв вид документи:

  • лични и официални: удостоверения: за раждане, за брак, за семейно положение, за членове на семейството, за родствени връзки, за сключване на брак с чужденец, за постоянен адрес за идентичност на имената; кръщелно свидетелство и за църковен брак; документи от средни училища и университети: академична справка, уверение, удостоверение за завършен клас и за преместване в друго училище; сертификати за професионална квалификация и преквалификация; свидетелство за съдимост, банкови извлечения и други.
  • юридически: анекси към договори, съдебни решения, пълномощни за автомобил, от родител и други.
  • икономически и финансови: удостоверения от НАП, НОИ, РУСО, КАТ, Бюро по труда, банкови референции, одити, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние на фирма/ от Търговския регистър и други.
  • технически: инструкции за употреба и сглобяване на всякакъв вид уреди и съоръжения, подготвяне на ръководство за потребителя за износ в чужбина на повече от 30 езика и други.
  • текстове с различна тематика: менюта на ресторанти, уеб сайтове на хотели и фирми, оферти на фирми за участия в търгове и европейски проекти, рекламни материали, автобиографии, препоръки, мотивационни писма, презентации, кореспонденция – лична и фирмена, брошури, книги и други.

Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МВнР за извършване на официални преводи.

 КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ?

 Официалните преводи на документи се оформят на бланка и тяхната достоверност се удостоверява с подпис на преводача, изготвил превода, както и с мокър печат на агенцията;

  • Официалните преводи се извършват от заклети преводачи, одобрени от МВнР на Р България;
  • Към превода на бланка се прикрепва съответният преведен документ /текст/;
  • При изписване имена на лица, дружества, организации и или институции, ако не бъдат предоставени транскрипциите им на съответния език, те се изписват съгласно официално приетите норми за транслитерация, действащи в Р България;
  • Печатите и подписите, положени в оригиналните документи, трябва задължително да бъдат описани и съдържанието им преведено;

Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

 

 

преводибургас преводиварна преводивеликотърново преводидобрич
преводикърджали преводипазарджик преводипловдив преводирусе
преводисливен преводисофия преводистаразагора преводиямбол
реводипървомай реводисвищов преводихасково

Агенция НОВ ВЕК

пл. Първи май 3, ет. 2 5300 Габрово, България
Преводи и легализация.

Работно време:

Понеделник-Петък 9:00 - 18:00
Събота 10:00 - 15:00
Неделя - почивен ден
Copyright © 2022 преводигаброво.com
All rights reserved
дизайн и оптимизация от bgwebdesign.org